ijAR HAKKINDA

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi yılda 2 kez olmak üzere Ocak ve Haziran aylarında elektronik yayımlanmakta olup, bilimsel hakemli bir dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce olup, diğer dillerde de yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye yayın kabul edilmektedir.

Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen metinlerin, daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve yayınlanmak için değerlendirilme sürecinde olmaması gerekir.

Değerlendirme sürecinde olan ve yayınlanan eserlerin sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir.

Dergimiz, sosyal bilimlerin; iktisat, işletme, maliye, tarih, sosyoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, davranış bilimleri, dil bilimi, edebiyat, iletişim ve güzel sanatlar gibi birçok alanında yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarına yer vermektedir.

Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra kitap incelemelerine de yer verilmektedir.
Dergiye sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir.

Dergimiz elektronik ortamda yayınlanmaktadır.
Dergimizle ilgili her türlü yazışma için [email protected] eposta adresini kullanabilirsiniz.

 

Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği:  Bilimsel Hakemli Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı (Ocak-Haziran)

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: Sosyal ve Beşeri Bilimler

Değerlendirme Süresi: 40 Gün (Ortalama)

 

Dergiye Makale Gönderecek Yazarların Dikkatine:

Not 1Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için, makalelerin yüklenmesi ile birlikte, "Yayın Hakları Devri Sözleşmesi"nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yayın sözleşmesini indirmek için tıklayınız.

Not 2ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde uluslararası geçerliliği olan, yazar tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

Bu nedenle yazarların, http://orcid.org  adresinden ücretsiz olarak, bireysel ORCID numaralarını almaları ve alınan ORCID numarasının, dergipark üzerinden, kullanıcının "profil düzenlemesinden" girilerek dergipark sistemine (1 defaya mahsus) kayıt etmeleri gerekmektedir.

Dergimizde bundan sonraki sayılarda, yazar bilgilerinde ORCID numarasına yer verilecektir (21.06.2017).

Örnek ORCID numarası: http://orcid.org/0000-0001-6578-3702

 

Dergiye makale göndermek için tıklayınız.

Yazım kurallarını görmek için burayaÖrnek Word Şablonunu indirmek için buraya tıklayınız.

Tarandığımız indeksleri görmek için tıklayınız.

İNDEKS BİLGİSİ

      

         

ARŞİV

Cilt: 1 - Sayı: 1
Cilt: 1 - Sayı: 2
Cilt: 2 - Sayı: 3
Cilt: 2 - Sayı: 4
Cilt: 3 - Sayı: 5
Cilt: 3 - Sayı: 6
Cilt: 4 - Sayı: 7
Cilt: 4 - Sayı: 8
Cilt: 5 - Sayı: 9
Cilt: 5 - Sayı: 10
Göç Özel Sayısı
Cilt: 6 - Sayı: 11
Cilt: 6 - Sayı: 12
Cilt: 7 - Sayı: 13
Cilt: 7 - Sayı: 14

YAZAR REHBERİ

 1. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , her yıl Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
 2. Dergiye,sosyal bilimlerin; iktisat, işletme, maliye, tarih, sosyoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, davranış bilimleri, dil bilimi, edebiyat, iletişim ve güzel sanatlar ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan bilimsel ve özgün makaleler gönderilebilir.
 3. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 4. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır.
 5. Makaleler yazım kurallarımıza uygun bir şekilde hazırlanarak e-dergi sistemine kayıt sekmesinden kayıt olduktan sonra sisteme kaynakçalar dahil eksiksiz olarak yüklenmelidir.
 6. Yazım yanlışlarının çok fazla olması ve bilimsellik şartlarına uyulmaması makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.
 7. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, ilk olarak Yayın Komisyonumuzun ön değerlendirmesinden ve intihal programından geçmektedir. Daha sonra içerik ve biçim açısından en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir.. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara ve makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmemektedir (Kör Hakemlik).
 8. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilecektir.
 9. Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk makalenin yazarına aittir.
 10. Dergide yayımlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
 11. Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına nakit olarak telif ücreti ödenmez.
 12. Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek makalelerde, yazarların aşağıda belirtilen ilke ve kurallara uymaları gerekmektedir.

Belirtilen ilke ve kurallara uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayabilir ya da bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışında bırakılabilir.

Yazım Kuralları
 1. Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.
 2. Makalelerin uzunluğu dergi formatında olup, 25 sayfayı geçmemelidir.
 3. Sayfa düzeni; Sol: 2 cm, Sağ: 2 cm, Üst: 2 cm ve Alt: 2 cm olmalıdır.
 4. Makaleler 12 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.
 5. Paragraflarda başlangıç girintisi (ilk satır – 1 cm) olmalıdır, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.
 6. Makalenin ilk sayfasında 14 punto olarak Türkçe ve İngilizce başlık, 11 punto olarak 200 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce özet ile en az 3 - en fazla ise 5 tane olmak üzere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler bulunmalıdır.
 7. Anahtar kelimelerin altına 2 ya da 3 adet varsa JEL kodu eklenmelidir.
 8. Yazarın unvanı ile ad ve soyadı 12 punto olarak makale başlığının sağ altında belirtilmelidir. Yazar ad soyadının altında ise 10 punto olarak yazarın görev yeri ve e-mail adresi gösterilmelidir.
 9. Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar 12 punto kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır.
 10. Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde, sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 12 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 9-11 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır.
  Örnek: Tablo 3: İhracat Verileri
 11. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde ve 10 punto olarak ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır.
  Örnek;
  • Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Arıdemir, 2016:80).
  • İki yazarlı yayınlarda atıf: (Arıdemir ve Gökçe, 2017:42).
  • Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Arıdemir vd., 2016:85).
  • Birden fazla kaynağa atıf: (Derjaj, 1948:96; Sayılov, 2015:69)
  • Kaynağın tamamı için atıf: (Adıyaman, 2015)
  • Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf: (TÜİK, 2017:95).
 12. Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belirli ise süreli yayımlardakine benzer şekilde atıf yapılmalıdır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılmalıdır. Eğer atıfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır.
  Örnek;
  • Yazar adı ve yayın yılı belli olan atıf: (Elif, 2016)
  • Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan atıf: (SPK, 2018).
 13. Bir yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir.
  Örnek;
  • Arıdemir (2016a), Arıdemir (2016b).
 14. Makalede kullanılan her türlü kaynak, kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Kaynakça girintisi (Asılı – 1 cm) olarak ayarlanmalıdır. Kaynakça aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır.
  - Kitaplar
  EROL, E. (2008). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım, İstanbul.
  ACAR, D. ve TETİK, N. (2008). Genel Muhasebe, Detay Yayıncılık, Ankara.
  DEMİR, Y., ÖZDEMİR, O. ve EREN, İ. (2008). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Finansal Yönetim Uygulamaları, Asil Yayın, Ankara.
  - Çeviri Kitaplar
  DRUCKER, P. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev.) ÇORAKÇI, B.,İnkilap Kitabevi, İstanbul.
  - Editörlü Kitaplar
  OKÇU, M., AKTEL, M. ve KERMAN, U. (2007). “İki Süreci Anlamak: Kamu Yönetiminde Küreselleşme ve 'Avrupalılaşma'”, (Ed.) YILMAZ, A. ve BOZKURT, Y., Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
  - Yazar Adı Olmayan Kitaplar
  DPT (2003). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT 2671, Ankara.
  - Dergiler
  YAVUZ, A., ALBENİ, M. ve KAYA, D.G. (2009). “Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(4): 65-90.
  - Gazeteler
  GÖKÇE, D. (1997). “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart.
  - Tezler
  ÖZKUL, G. (2008). Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ'lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
  - İnternet Bazlı Kaynaklar
  (i)Eğer kaynağın yazarı belirli ise süreli yayımlardakine benzer şekilde kaynakçada verilmelidir. Ancak, kaynağın yer aldığı internet adresi de tüm uzantılarıyla verilmelidir. Eğer internetten indirilen kaynaklar için tarih verilmemişse, ilgili dosyaya erişim tarihi hem kaynakçada hem de metin içinde kullanılmalıdır.
  Örnek;
  ENER, N. (2002). “Yeni Yükselen Pazarlar (EmergingMarkets) İçin Pazarlama Stratejileri”, http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/11/02-neriman/02-neriman.htm, (10.05.2005).
  (ii) Eğer kaynak bir yazara ait değil de bir kurum veya kuruluşa ait web sayfasından alınmış ise, kaynakçada kurumun adı, yazının başlığı (varsa) ve tüm uzantılarıyla internet adresi verilmelidir.
  Örnek;
  REKABET KURUMU (2010). “Rekabet Hukukunun Esasları”, http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfaicerik&icId=53, (17.03.2010).
 15. Yazım konusunda belirtilmeyen durumlarda, bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınmalıdır.
Dergiye Makale Gönderecek Yazarların Dikkatine:

Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için, makalelerin yüklenmesi ile birlikte, "Yayın Hakları Devri Sözleşmesi"nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, aslının dergi posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Dergiye Gönderilen Makalelerin Değerlendirme Süreci şu şekildedir:
 1. Gönderilen yazılar; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör ve/veya yayın kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. İntihal Programından geçirilir. Dergi editörlerince ön kontrol aşamasından geçen makaleyi değerlendirmek üzere iki hakem belirlenir.
 2. Yayın ve yazım ilkelerine uygun olan yazılar, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, sahasında eser ve çalışmalarıyla tanınan iki hakeme, yazarının ismi belirtilmeksizin (kör hakemlik) gönderilir.
 3. Genel olarak hakemin 15 günlük bir zaman diliminde hakemlik görevini kabul edip etmeme zamanı vardır. Hakemlik görevini kabul eden hakeme, makaleyi değerlendirmek için 30 günlük süre verilir. Bu genel durumun yanında, sisteme yüklenen makalelerin değerlendirilmesi süreci mümkün olduğunca hızlandırılır.
 4. İki hakemin de "Yayınlanması Uygundur" şeklinde görüş bildirmesi halinde yazı en kısa sürede Yayın Kurulunun belirleyeceği cilt ve sayıda yayımlanır.
 5. İki hakemin de "Yayınlanması Uygun Değildir" şeklinde görüş bildirmesi halinde ise yazı dergide yayımlanmaz.
 6. Yazının yayımlanması hakkında hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir; yazının yayımlanmasında üçüncü hakemin raporu belirleyici olur.
 7. Yazılar yayınlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazarlar, hakemlerce düzeltme istenmesi durumunda gönderdikleri yazı ile ilgili hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır.
 8. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerek görülmesi halinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez (Kör Hakemlik). Hakem raporları saklanmak üzere arşive konulur.

Dergimizde makaleler ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.

Ancak ilerleyen sayılarda, indeks ve yayın giderlerinin karşılanması amacıyla yasal çerçevede ücret alınması düşünülmektedir.

Makalelerden belirli bir ücret alınması, bu derginin yayın hayatını sağlıklı ve kaliteli bir şekilde sürdürebilmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte, hakemlere de hakemlik ücreti ödeyerek, değerlendirme sürecinin hem daha hızlı hem de bize vakit ayıran değerli hakem hocalarımıza teşvik olacağı düşünülmektedir.

Makale ücreti konusu editörler tarafından yapılacak toplantıda karara bağlanacaktır. Karar hakkında ana sayfada ilerleyen zamanlarda bilgi verilecektir.

Dergimiz şu an ücretsiz olarak yayınlanmaya devam etmekte olup, tüm giderler editörler tarafından karşılanmaktadır.

Dergimize gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce Ithenticate, Turnitin ya da Urkund programı ile benzerlik raporundan geçirilmektedir. Benzerlik oranı olarak üst sınır %15'dir.

Benzerlik raporunun %15'den yüksek çıkması durumunda makale:

 1. Editör tarafından düzenleme için yazara gönderilebilir.
 2. Editör tarafından red işlemi gerçekleştirilebilir.
 3. Değerlendirilmek üzere yayın kuruluna gönderilebilir.

 

 

İLETİŞİM


Hakan ARIDEMİR
+905324609909
Büyükdere Mh. Kırklar Sk. Yalçın Apt. No:18 D:5
Sarıyer/İSTANBUL